Skip to content

Oversigt over bøger

2020

Legepladsens Pædagogik
– om leg, legepladser og pædagogik
Schytte, Benny
Forlaget Frydenlund

2009

Mere bevægelse i byens rum
– et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader
Schytte, Benny
Indenrigs- og Socialministeriet

2008

Unges udeliv – i multietniske boligområder
Schytte, Benny & Sølvi K. Børresen
(SBi 2008:10). Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut

2006

Folkeskolens udeanlæg: Otte eksempler
Schytte, Benny & Attwell, Karen
(SBi 2006:15). Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut

2004

En idrætslegeplads skal ligge i vejen
Schytte, Benny
(Lokale- og Anlægsfondens Skriftrække 9). København: Lokale- og Anlægsfonden

Gode udemiljøer ved nordiske skoler:
16 eksempler fra Danmark, Finland, Norge og Sverige
Schytte, Benny m.fl.
(By og Byg Resultater). Hørsholm: By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut

2002

Litteraturguide om skolens udearealer
Schytte, Benny, & Attwell, Karen
København: Rum Form Funktion, Center for fysiske rammer og læreprocesser

1996

Plads til leg og idræt – en (h)åndbog om idrætslegepladser
Schytte, Benny et al.
Vejle: Danske Gymnastik- og idrætsforeninger
Bogen kan ikke downloades, men kun købes eller lånes.

1990

Leg med idræt
Schytte, Benny
Landsforeningen Ungdomsringen
Bogen kan ikke downloades, men kun købes eller lånes.

1989

Klubsport som med- og modspiller
Schytte, Benny & Jespersen, Ejgil
Resultater og erfaringer fra Ungdomsringens Idrætsprojekt på fritids- og ungdomsklubområdet
Landsforeningen Ungdomsringen
Bogen kan ikke downloades, men kun købes eller lånes.

1987

TAGFAT – om idræt i det pædagogiske arbejde
Schytte, Benny (red.)
Forlaget Børn & Unge
Bogen kan ikke downloades, men kun købes eller lånes.

1985

Grønland – Norden. En udredning om udvikling af kulturforbindelserne
Duelund, Peter & Schytte, Benny
(Nordisk Udredningsserie NU 1984:11) Stockholm: Nordiska Rådet/Nordiska Ministerråd
Bogen kan ikke downloades, men kun købes eller lånes.

1984

Kulturpolitik og folkekultur
Skot-Hansen, Dorte & Benny Schytte |
København: Akademisk Forlag
Bogen kan ikke downloades, men kun købes eller lånes.

1976

Idræt som opdrager
Schytte, Benny og Kurt Abildgaard
Socialpædagogisk Bibliotek, Munksgaard
Bogen kan ikke downloades, men kun købes eller lånes.

Back To Top