Skip to content

Artikler

2017

MED HIMLEN SOM LOFT
– træk af legepladsens kulturhistorie og en introduktion til en legepladsens pædagogik
Publiceret i Dansk Pædagogisk Historisk Forenings Nyhedsbrev, sommer 2017

2012

Legepladsens pædagogik
Publiceret i LEGEPLADSEN nr. 4/2012

Skolegården som udendørs kulturcenter
Publiceret i Magasinet Skolen, nr. 2/2012, side 52-

2010

Fremtidens uderum på daginstitutioner og skoler
Publiceret i LEGEPLADSEN nr. 2/2010

2009

Dansk Legeplads Selskabs historie 1959 – 2009
Publiceret i LEGEPLADSEN nr. 3-4/2009

2008

Et legelandskab i Nordvest
Publiceret i LEGEPLADSEN nr. 3/2008

Temalegepladser i Malmø
Publiceret i LEGEPLADSEN nr. 2/2008

2007

Skolegårde som nærmiljøanlæg – nye pladser i byens rum?
Statens Byggeforskningsinstitut, 2007

Pust liv i din by – om to idrætslegepladser i  Århus
Publiceret i Signe Agergaard, & Niels Kayser Nielsen (red.)

Århus som idrætslandskab – topografiske fortællinger og analyser
Århus Universitetsforlag

2005

Naturen – som med- og modspiller
Publiceret i LEGEPLADSEN nr. 4.2005

2004

Legepladsen som pædagogisk rum
Publiceret i Udeområder, Børneinstitutioner – Byggeri og indretning. Hæfte 5. Kroghs Forlag

Legepladser i børnehøjde
Publiceret i Udeområder, Børneinstitutioner – Byggeri og indretning. Hæfte 5. Kroghs Forlag

Sæt legen og idrætten på plads
Publiceret i TRIBUNE, Lokale- og anlægsfonden nr. 2, 2004.

2001

Introduktion
Publiceret i Lars Owe Dahlgren, & Anders Szczepanski,

Udendørspædagogik – boglig dannelse og sanselig erfaring
Forlaget Børn & Unge

1999

Kunstfrosne legepladser
Publiceret i LEGEPLADSEN nr. 4.1999

1998

Svenske skolegårde – under forandring
Publiceret i  LEGEPLADSEN nr. 3.1998

En pind og en lort
– om legetøj på legepladsen
Publiceret i  LEGEPLADSEN nr. 1/1998

Skolens udearealer
Publiceret i Inge Mette Kirkeby (red.), Rum form Funktion i Folkeskolen: Temahæfte
Undervisningsministeriet, & Byggedirektoratet, & Kulturministeriet

1997

Pas på børnene
Publiceret i LEGEPLADSEN nr. 4/1997

Sikkerhed – også på naturlegepladser
Publiceret i LEGEPLADSEN nr. 2/1997

1995

Udeliv og udeleg
Jura-information

1993

Historien om skurvognens liv – og død
Publiceret i Kim Høgh (red.), Østerbro bevæger sig
København: Forlaget DHL, & Systime

1980

Tanker ved uddelingen af en alternativ idrætspris
Publiceret i dagbladet Information d. 20. december 1980.

Back To Top