Skip to content

Foredrag, rådgivning & studieture

I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I er interesseret i inspiration, idéudvikling og rådgivning i forbindelse med jeres udemiljø.

Det kan være i form af foredrag til et personalemøde, forældremøde, lærermøde, pædagogisk dag, afdelingsmøde i en boligforening mv. – eller det kan være I har et ønske om at bruge mig som rådgiver i en mere tæt dialog og proces frem mod en kvalificering af jeres udemiljø.

Mine foredrag præsenteres altid med mange billeder, som illustrerer de temaer og problemstillinger jeg fortæller om.

Eksempler på foredrag

  • Legepladsens pædagogik
  • Udemiljøets betydning for børns leg og læring
  • Mere bevægelse i byens rum
  • Mere liv og leg i boligområderne
  • Unges udeliv i multietniske boligområder
  • Det er ‘in’ at være ude – også i et fængsel
  • Legepladsens kulturhistorie

Studieture

I er også velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker at foretage en studietur til forskellige seværdige legepladser og udemiljøer. I flere år har jeg arrangeret studieture i København, Malmø og Berlin og har et rimeligt godt kendskab til spændende udemiljøer i Barcelona og New York.

Back To Top