Skip to content

ERNA-prisen 2017 til Benny Schytte

Benny Schytte får overrakt ERNA-prisen 2017. Foto: Stig Brostrøm

Motivering ved prisoverrækkelsen af ERNA-prisen til Benny Schytte d. 25.april 2017 på Borgbygård ved tidligere lektor i pædagogik Ulla Liberg

Det er med stor glæde, at Ernaudvalget uddeler prisen for 28. gang. Denne gang gives prisen til kultursociolog Benny Schytte.

I forbindelse med forberedelse af dette oplæg har jeg fundet Benny Schyttes CV på nettet. Det er virkelig et meget alsidig, fagligt forløb, der kommer frem, og som der kun vil blive plads til her at lave enkelte nedslag i. Det vil primært dreje sig om den betydning, du har haft for pædagoger og udvikling af pædagogikken og dermed den særlige indsats, som vi i udvalget mener, er med til at placere dig i dansk, pædagogisk historie.

Du har både arbejdet med børn og unge på Vesterbro med diverse idrætsaktiviteter og som kultursociolog deltaget som forskningsmedarbejder på Statens Byggeforskningsinstitut. Overraskende har Benny også været med til at indrette miljøet i fængsler. På Falster var det bl.a. legemuligheder for besøgende børn og unge.

Det første, jeg selv hørte om Benny, var i begyndelsen af 80’erne blandt gøsselpædagoger. De var lidt nervøse for, om du med dit fokus på idræt ville udkonkurrere gøsselgymnasikken, som var udgangspunktet på mange pædagogseminarier.

Men der var bestemt også plads til din vinkel i uddannelserne. Benny stod for pædagogisk idræt, som var den mere legende tilgang end idrætsforeningernes mere konkurrencemæssige. Der var et stort behov på fritidspædagogseminarerne for viden og erfaring med nye sjove lege og aktiviteter, som kunne tiltrække de større børn. Her var Benny med til at inspirere mange.

Det viste også den store søgning, der var til de kurser for pædagoger, som var deltagere på hans første BUPL-kurs på Hotel Vedersø Klit i 1981. Senere fik han også et tæt kursussamarbejde med Per Ryt Hansen. Jeg har hørt, at de i år har jubilæum med kursus nr. 60, og at det skal fejres med et kursus i Grækenland.

Dette er ikke den første pris, som Benny modtager. For sit arbejde med at udvikle idrætten modtog han i 1981 Gerlevprisen, idrættens Ph-pris, Gerlev Idrætshøjskole. Her deltog han også i et forskningsprojekt om leg, idræt og bevægelse i fritids- og ungdomsklubber. I 2005 modtog han Peter Sabroe prisen for “udvikling af pædagogisk idræt samt for udbredelse af kendskab til nye lege- og læringsmiljøer”.

Benny har altid været meget optaget af legepladser. Han var i mange år aktiv og senere formand i Dansk Legeplads Selskab. Selskabet havde en årlig konference, som samlede mange af de pædagoger, der var engagerede i at udvikle legepladser både i institutioner og offentlige legepladser. Et særlig fænomen i Danmark er, som vi ved, byggelegepladser, som Selskabet var et fælles forum for.

Benny har også været god til at formidle sin viden gennem trykte medier. I Dansk Legeplads Selskab var han i 17 år redaktør af bladet “Legepladsen”, ligesom han også har været redaktør i 7 år af tidsskriftet “Tagfat”, som var talerøret for foreningen af samme navn, som han var med til at starte.

Benny har også skrevet og medvirket i en række bøger, hvis titler siger meget om det, der har optaget ham. Derfor vil jeg lige remse nogle af titlerne op for jer:

Folkeskolens udeanlæg, En idrætslegeplads skal ligge i vejen!, Leg med idræt, Gode udemiljøer ved nordiske skoler, Plads til leg og idræt, Udendørspædagogik: Bolig dannelse og sanselig erfaring (interessant at den allerede kom i 2001, når man tænker på den nye skolereform), Idræt som opdrager, Tagfat – om idræt i det pædagogisk arbejde (Den sidste var meget slidt på seminariernes biblioteker, husker jeg).Der er også en ny bog på vej. Titlen her er: “Legepladsens Pædagogik”.

Jeg har personligt mest forbundet Bennys navn med legepladser og kropslige udfoldelsesmuligheder for skolebørn. Derfor blev jeg meget overrasket over at læse en spændende rapport fra et pædagogisk udviklingsarbejde I 2015, du har deltaget I, om en legeplads i samarbejde med en daginstitution i Gentofte. Jeg kunne ønske, at andre institutioner vil lade sig inspirere af den måde, de her har tænkt i en ny opdeling og brug af legepladsen. Et andet vigtigt aspekt i dette udviklingsarbejde var, at Benny også har støttet personalet i at få en mere aktiv rolle på legepladsen, så de inspirerer børnene til at gå på opdagelse og lege på nye spændende måder.

Denne vinter hørte jeg, at en københavnsk daginstitution med opslag havde bedt de omkringliggende ejendomme om, at kaste deres brugte juletræer ind over hegnet til deres legeplads. Denne nye “skov” gav en masse nye legemuligheder for børn i alle aldre i en periode. Da jeg fortalte denne historie til min kollega Jytte Hare, kunne hun fortælle, at de havde gjort det samme for mange år siden i hendes institution i Ballerup, efter hun havde været på et kursus hos Benny.

Der har sat sig mange helt konkrete spor af dit utrættelige arbejde med at gøre børns liv mere legefuldt og kropsligt samtidig med, at andre tendenser i samfundet arbejder den modsatte vej. Så derfor er det dejligt at vide, at du ikke har tænkt at stoppe og blive pensionist, men stadig brænder for dette arbejde.  Jeg glæder mig til, nu at høre, Benny selv fortælle om sit arbejde ud fra overskriften: Med himlen som loft!

Endnu engang tak, ikke kun fra Dansk Pædagogisk Historisk Forening, men også på vegne af de mange pædagoger, du har inspireret til at fokusere på børns leg og bevægelse gennem årene.

Ulla Liberg

I forbindelse med modtagelse af ERNA-prisen 2017 skrev Benny Schytte artiklen MED HIMLEN SOM LOFT – træk af legepladsens kulturhistorie og en introduktion til en legepladsens pædagogik til Dansk Pædagogisk Historisk Forening’s nyhedsbrev sommer 2017.
Læs artiklen

Back To Top