Skip to content

Bog: Legepladsens pædagogik

Inddrag legepladsen i det pædagogiske arbejde, lyder opfordringen fra Benny Schytte i hans seneste bog.

Legepladsen bør være en del af det daglige pædagogiske arbejde, men er det desværre alt for sjældent. Ny bog om legepladsens pædagogik giver inspiration og værktøjer til at øge den pædagogiske kvalitet, når børnene er udendørs.

Enhver daginstitution har en eller anden form for legeplads, hvor børnene kan boltre sig. Alligevel bliver legepladsen ofte overset i det pædagogiske arbejde. Det er på trods af, at den styrkede læreplan opfordrer til udeaktiviteter, at forskning viser, at udeleg er godt for børnenes både psykiske og fysiske helbred, at udeaktiviteter forbedrer pædagogernes arbejdsmiljø, og at pædagogerne her i coronaperioden bliver opfordret til at være så meget udendørs med børnene som overhovedet muligt.

Kultursociolog Benny Schytte har beskæftiget sig med legepladsen som pædagogisk rum i flere årtier. Nu har han samlet viden, praktiske erfaringer og inspiration i bogen Legepladsens pædagogik. Han siger:

» Legepladsen skal være en del af det daglige pædagogiske arbejde. Den er et særligt pædagogisk rum med mange andre oplevelser og muligheder end de indendørs rum i børnehaven eller vuggestuen«.

» Hvis man inddrager legepladsen i de både planlagte og spontane aktiviteter, kan man i langt højere grad udnytte læreplanens fokus på bevægelse, natur og alsidige læringsmiljøer. Det kræver, at man tør ændre på institutionens vaner, rutiner og regler, og det kan være svært. Her er min bog forhåbentlig en hjælp til at give inspiration og redskaber til at komme i gang«.

» Der er kun positive effekter ved at inddrage legepladsen i det pædagogiske arbejde. Så det handler bare om at komme i gang!«

Bestil bogen hos forlaget Frydenlund

Bogen udkom den 2. oktober 2020.
136 sider. Illustreret i farver. Indbundet. 299 kr. (vejl.)

Back To Top