Skip to content

CV for Benny Schytte

Født 1949
Kultursociolog

1991 –

Selvstændig virksomhed med undervisning, kurser, foredrag, rådgivning samt forsknings- og udviklingsprojekter inden for leg, idræt og bevægelse samt udendørs lege- og læringsmiljøer, byrum mv.

2020

Forfatter til LEGEPLADSENS PÆDAGOGIK, udgivet på forlaget Frydenlund.
En bog om leg, legepladser og pædagogik

2018 –

Bestyrelsesmedlem i Dansk Pædagogisk Historisk Forening.

2017–2019

Bestyrelsesmedlem i HAFNIA-hallen.

Bestyrelsesmedlem i Boldklubben FREM.

2017

Modtager ERNA-prisen. Uddeles af Dansk Historisk Pædagogisk Forening ’til et menneske, som har ydet en særlig indsats i forhold til foreningens mål og arbejde, eller som via sit virke har placeret sig i dansk, pædagogisk historie’.

2014 – 2016

Medlem af arbejdsgruppen for byfornyelsesprojekt vedr. Enghaveparken.

Foredragsvirksomhed om inkluderende fællesskaber på legepladsen.

2014–2020

Studieture i København og Berlin.

Aktiv på Super Grand Old Master (70+) i Boldklubben FREM.

2013

Rådgivning, idéudvikling og udarbejdelse af helhedsplan for M.C. Holms Skole, Nykøbing Mors, Morsø Kommune.

Foredragsvirksomhed om legepladsens pædagogik og skolens udemiljø.

2012

Rådgivning, idéudvikling og udarbejdelse af helhedsplan for Børnehaven Harmonien, Frederiksberg Kommune.

Rådgivning og idéudvikling omkring besøgsfaciliteter for børn og uge i det kommende fængsel på Falster, Kriminalforsorgen.

2011

Rådgivning vedr. udvikling af besøgsfaciliteter i nyt fængsel på Falster.
Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2010 – 2011

Udviklingsprojekt vedr. Grønne oplevelser i Galten-Skovby. Skanderborg Kommune.

2009 – 2011

Idéudvikling og rådgivning vedr. udvikling af ny fængselsgård og besøgsfaciliteter i Statsfængslet i Ringe.

Forfatter til rapport ’Mere udeliv i Statsfængslet i Ringe’.

2008 – 2011

Mere bevægelse i byens rum. Et projekt finansieret af Indenrigs- og Socialministeriet forsøgs- og udviklingsmidler i samarbejde med Odense Kommune.

Udgivelse af bogen ’Mere bevægelse i byens rum’ (2009) samt

Evalueringsrapport ‘Legegader i Odense’ (2011).

2006 – 2007

Formand for Tænketank vedr. Fremtidens legepladser, Odense Kommune.

2006

Idéudvikling af legepladsen i Frederiksberg Have med bl.a. professor Steen Høyer efter opdrag fra Slots- og Ejendomsstyrelsen.

2005

Modtog Peter Sabroe-prisen for udvikling af pædagogisk idræt samt for udbredelse af kendskab til nye lege- og læringsmiljøer.
Prisuddeler: Peter Sabro-Seminariet, Århus.

2004

Forfatter til bogen ’ En idrætslegeplads skal lige i vejen!’
Lokale- og anlægsfondens skriftrække nr. 9.

2001 – 2007

Forskningsassistent på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Projekter i perioden jf. min publiceringsliste:
• projekter om skolers udearealer.
• revitalisering af udemiljø i Vollsmose.
• inddragelse af børn og unge i udvikling af udemiljøer.
• unges udeliv i multietniske boligområder.

1998

Formand for programgruppen vedr. Nordisk legekonference:’ PLADS TIL LEG – om rum og rammer i en moderne verden’, Odense Kommune.

1997 – 1998

Instruktør for børneidrætsinstruktører på DGI’s børnegymnastikkurser.

1997

Medlem af Friluftsrådets dommerkomité i forbindelse med udskrivning af konkurrence om Naturlegepladser.

1996 – 1998

Medlem af DGI’s idrætslegepladsgruppe.

Medforfatter til bogen PLADS TIL LEG OG IDRÆT – (h)åndbog om idrætslegepladser, DGI, 1998.

1994

Cand. phil. Kultursociologi, Københavns Universitet.

1994 – 2011

Redaktør af Dansk Legeplads Selskabs tidsskrift LEGEPLADSEN.

1994 – 2003

Formand for Dansk Legeplads Selskab, hvis formål er at inspirere og stimulere til udvikling af kreative lege- og udemiljøer for børn, unge og voksne.

1991 – 2018

Selvstændig virksomhed med undervisning, kurser, foredrag, rådgivning samt forsknings- og udviklingsprojekter inden for leg, idræt og bevægelse samt udendørs lege- og læringsmiljøer, byrum mv.

1990

Forfatter til bogen LEG MED IDRÆT – om alternative idrætsaktiviteter i fritids- og ungdomsklubber. Ungdomsringen.

1990 – 1994

Medlem af Kulturministeriets arbejdsgruppe om Børn & Kultur.

1988 – 1990

Tilknyttet IdrætsForsk, Gerlev Idrætshøjskole i forbindelse med forskningsprojekt om leg, idræt og bevægelse i fritids- og ungdomsklubber.

1985

Medarbejder på forskningsprojekt om kulturelle forbindelser mellem Norden og Grønland, Nordisk Ministerråd.

1985 – 1992

Redaktør af tidsskriftet TAGFAT.

1984

Medforfatter til bogen TAGFAT – om idræt i det pædagogiske arbejde, forlaget Børn & Unge 1984.

1981 – 1983

Medarbejder på forskningsprojekt om Folkekultur og Kulturpolitik på Danmarks Biblioteksskole.

1981

Modtog idrættens PH-pris: Gerlevprisen, Gerlev Idrætshøjskole
Læs artikel i Information om Gerlevprisen

1981 – 1992

Tilknyttet BUPL som freelance underviser og kursusleder.

Kurser om leg, idræt og motorik, gøgl, akrobatik, børn og kultur, legepladser, friluftsliv og udeleg.

1976

Medforfatter til Idræt som opdrager, Munksgaard.

1975

Indskrevet på Institut for Kultursociologi, Københavns Universitet.

1973 – 1974

Sportsmedarbejder i Vesterbro Ungdomsgård.

1972 – 1975

Initiativtager til og skuespiller i teatergruppen FAIR-PLAY.

1972 – 1981

Medarbejder i Kristelig Studenter Settlement, Vesterbro som frivillig idrætsleder og idrætsinstruktør.

Leder af Studenter Settlementets Boldklub.

1971

Indskrevet på Institut for Samfundsfag

1970

Elev på Krogerup Højskole.

1969

Matematisk/fysisk student fra Niels Steensens Gymnasium.

Back To Top