Skip to content

Benny Schyttes svar på artiklen i VesterbroLIV

1. Det er fint, at Carlsberg Byen har kommunen ind over i forhold til deres legepladser, og således foretager en godkendelse af legepladsen efter de gældende forskrifter og regler.

Det er uden tvivl en af kommunens legepladsinspektører, som har stået for godkendelsen.

Problemet er, at selvom legepladsinspektøren henholder sig til de gældende standarder og udarbejder en legepladsrapport, så kan også de – som alle os andre – tage fejl og/eller ikke være opmærksom på det, de skal.

Med  min viden om legepladssikkerhed er der to forhold, som den pågældende legepladsinspektør har overset eller ikke været opmærksom på.

2. Det ene er, at der skal været et tydeligt mindre skilt på legeredskabet, som fortæller, hvem der har udført det pågældende legeredskab, hvornår det er opsat og hvilken typegodkendelse dvs. efter hvilken standard det er produceret!

Jeg har ikke kunnet finde det skilt!!!

3. Et andet forhold som den kommunale legepladsinspektør ikke har været opmærksom på er, at der kan opstå utilsigtede ulykker ved og omkring legepladsen. Der findes et princip med afsæt i Chr. d. V’s Danske Lov af 1683, som hedder Bonus pater Familias (den gode familiefader). ’Den gode familiefader’ er en person, som altid tænker sig grundigt om, før han handler. Derved gør han, hvad der menneskeligt kan forlanges for, at der ikke skal ske en skade!

Man må forvente, at en legepladsinspektør kan vurdere, at med de mange regnvejrsdage der er i Danmark, så vil et lovligt gummifaldunderlag ikke være nok i forhold til den fart, der kan komme på en våd rutchebane og børn i regntøj. Og som forældre eller pædagog vil man nok heller ikke lige være opmærksom på det. Men vi må kunne forvente det af en kommunal legepladsinspektør!!!

4. Carlsberg Byen skal være opmærksom på, at hvis der sker alvorlige ulykker på deres legepladser med krav om erstatning, så skal en domstol vurdere, hvem der er erstatningsansvarlig. Og her er erfaringer fra domspraksis, at ejerne af legepladserne bliver dømt erstatningsansvarlig, hvis ejerne ikke har fulgt de standarder der findes for legeredskaber og/eller ikke har tænkt sig om jvf. ’Den gode familiefar’.

5. Kære Carlsberg Byen og kommunens legepladsinspektør, som har godkendt legepladsen. Foretag jer venligst det fornødne for børnenes skyld. De har fortjent, at vi voksne tænker os om, så børn ikke kommer alvorligt til skade på legepladserne!

Og det har ikke noget med, at vi pakker børnene ’ind i vat og bomuld’. Det her handler om, at voksne skal tænke sig om og bruge den viden, der eksisterer!

Læs den oprindelige artikel i VesterbroLIV

Back To Top