Benny Schytte

Benny Schytte

Benny Schytte er kultursociolog, forfatter og foredragsholder med selvstændig rådgivningsfirma, som gennem en årrække har haft opgaver og projekter for stat, kommuner, boligafdelinger, daginstitutioner og skoler i forbindelse med idéudvikling og design af udemiljøer og friarealer.

Endvidere forsknings- og udviklingsprojekter i relation til daginstitutioner, skoler og fængslers udearealer, inddragelse af børn og unge i byplanlægningen, unges udekultur samt fremtidens legepladser og byrum.

Benny Schytte 70 år – 8. juli 2019

I forbindelse med Benny Schyttes 70 års fødselsdag den 8. juli 2019 bragte dagbladet Politiken et portræt, hvori det blandt andet hedder:

“Især på daginstitutionsområdet er der i disse tider stor efterspørgsel på inspiration og rådgivning for at skabe mere attraktive udendørs lege- og læringsmiljøer. Og ofte er det Benny Schytte, de ringer efter.”

Læs hele portrættet her