Benny Schytte

Benny Schytte

Benny Schytte er kultursociolog, forfatter og foredragsholder med selvstændig rådgivningsfirma, som gennem en årrække har haft opgaver og projekter for stat, kommuner, boligafdelinger, daginstitutioner og skoler i forbindelse med idéudvikling og design af udemiljøer og friarealer.

Endvidere forsknings- og udviklingsprojekter i relation til daginstitutioner, skoler og fængslers udearealer, inddragelse af børn og unge i byplanlægningen, unges udekultur samt fremtidens legepladser og byrum.

ERNA-prisen 2017 til Benny Schytte

25. april 2017 modtog Benny Schytte ERNA-prisen, som uddeles af Dansk Pædagogisk Historisk Forening.
Læs om motiveringen for prisen

I forbindelse med modtagelse af ERNA-prisen 2017 skrev Benny Schytte artiklen MED HIMLEN SOM LOFT – træk af legepladsens kulturhistorie og en introduktion til en legepladsens pædagogik til Dansk Pædagogisk Historisk Forening’s nyhedsbrev sommer 2017.
Læs artiklen