Leikvoll barnehage, Norge Statsfængslet i Ringe - nyt udeområde Legegade i Odense - Roersvej Ehlershjemmet ved Haderslev Vittenberg Skole, Esbjerg

Benny Schytte

Benny Schytte

Benny Schytte er kultursociolog, forfatter og foredragsholder med selvstændig rådgivningsfirma, som gennem en årrække har haft opgaver og projekter for stat, kommuner, boligafdelinger, daginstitutioner og skoler i forbindelse med idéudvikling og design af udemiljøer og friarealer.

Endvidere forsknings- og udviklingsprojekter i relation til daginstitutioner, skoler og fængslers udearealer, inddragelse af børn og unge i byplanlægningen, unges udekultur samt fremtidens legepladser og byrum.

Tekst & foto: © Benny Schytte

adresse: Bissensgade 13, 1773 København V · e-mail: benny.schytte@mail.dk  · telefon: 21465614