Benny Schytte

Benny Schytte

BENNY SCHYTTE er kultursociolog, forfatter og foredragsholder med selvstændig rådgivningsfirma.

Benny Schytte har gennem en årrække haft opgaver og projekter for stat, kommuner, boligafdelinger, daginstitutioner og skoler i forbindelse med idéudvikling og design af udemiljøer og friarealer.

Endvidere forsknings- og udviklingsprojekter i relation til daginstitutioner, skoler og fængslers udearealer, inddragelse af børn og unge i byplanlægningen, unges udekultur samt fremtidens legepladser og byrum.

LEGEPLADSENS PÆDAGOGIK – om leg, legepladser og pædagogik
Ny bog på vej af Benny Schytte – udkommer snart.