Benny Schytte

Benny Schytte

BENNY SCHYTTE er kultursociolog, forfatter og foredragsholder med selvstændig rådgivningsfirma, som gennem en årrække har haft opgaver og projekter for stat, kommuner, boligafdelinger, daginstitutioner og skoler i forbindelse med idéudvikling og design af udemiljøer og friarealer.

Endvidere forsknings- og udviklingsprojekter i relation til daginstitutioner, skoler og fængslers udearealer, inddragelse af børn og unge i byplanlægningen, unges udekultur samt fremtidens legepladser og byrum.

LEGEPLADSENS PÆDAGOGIK – om leg, legepladser og pædagogik
Ny bog på vej af Benny Schytte. Forventet udgivelse primo maj 2020.